Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A webesports.hu internetes oldal (továbbiakban Webesports) használatával és megrendelésének leadásával Ön (továbbiakban: Megrendelő) kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webesports használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

I. Üzemeltetői adatok

Üzemeltető: Janes Zsolt egyéni vállalkozó
Székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 20-22 V/143.
Nyilvántartási szám: 35365576
Adószám: 66486550-1-42
Telefon: +36 (30) 374-0737
E-mail: info@webesports.hu
Weboldal: https://webesports.hu

II. Szolgáltatások köre

A Webesports oldal esport valamint gamer csapatoknak nyújt olyan szolgáltatást, mely során weboldalt bérelhetnek folyamatos jelleggel, illetőleg kész weboldal grafikai tervek és egyéb grafikai elemek értékesítésével foglalkozik. Az egyes konkrét szolgáltatások tartalmát és árát az üzemeltető a webesports.hu internetes oldalon teszi közzé. Az egyes grafikai tervek mintáját, a grafikai sablonok funkcióit és tartalmát üzemeltető a webesports.hu internetes oldalon teszi közzé.

A megjelenített grafikai tervek és szolgáltatások kizárólag online rendelhetőek meg.

Az árak bruttó árak, forintban értendők az áfát nem tartalmazzák, figyelemmel arra, hogy az üzemeltető nem tartozik az ÁFA hatálya alá, üzemeltető alanyi adómentes.

III. A megrendelés folyamata
  • A megrendelhető szolgáltatások és grafikai sablonok a webesports.hu internetes oldal Szolgáltatások menüpontja alatt találhatóak.
  • Az egyes szolgáltatások a weboldal alján találhatóak, részletesen megjelenítve azt, hogy melyik szolgáltatás milyen tartalommal bír. Ezek közül ki kell választani az Megrendelő számára megfelelőt, majd rákattintani a „Kosárba rakom” gombra, ekkor a szolgáltatás bekerül a kosárba, melynek tartalmát bármikor megtekintheti, jobb felül a kosár ikonra kattintva.
  • További szolgáltatások megrendeléséhez válasszon ki további szolgáltatásokat, majd ismételje az előző lépést, és a szolgáltatások automatikusan a kosárba kerülnek.
  • Amikor minden kívánt szolgáltatást elhelyezett a kosarában kattintson a  jobb felül található kosár ikonra, hogy megtekinthesse annak tartalmát. A kosárban a szolgáltatásokat törölheti, (kis piros X) illetve bármikor tovább folytathatja a vásárlást.
  • Amennyiben rendelkezik kupon kóddal azt ugyanezen a felületen rögzítheti a kupon kód mezőben.
  • Kattintson a „Megrendelem” gombra, a számlázáshoz és megrendeléshez szükséges mezőket töltse ki. Kérjük ügyeljen az adatok pontosságára a zökkenőmentes szolgáltatásnyújtás érdekében! Ha további megjegyzést kíván hagyni, azt is megteheti.
  • El kell olvasnia és el kell fogadnia jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzatot ahhoz, hogy a Megrendelést leadhassa.
  • Végül kattintson az „Elküldés” gombra.
  • A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, legkésőbb 48 órán belül. Az e-mail a rendszer által automatikusan generált, tájékoztató jellegű, számlának nem minősül, kérjük arra ne válaszoljon.

III.10. A megrendelés akkor válik hatályossá, ha azt az Üzemeltető e-mailben visszaigazolja. Abban az esetben, ha a visszaigazolásra 48 órán belül nem kerül sor, Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ekkor adja le újra megrendelését vagy lépjen kapcsolatba az Üzemeltetővel.

III. 11. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik.

III. 12. Munkanapokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ilyenkor a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

III.13. Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Megrendelőnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén.

IV. Fizetés menete

IV.1. A Webesports oldalon, közvetlen fizetésre nincs lehetőség, a szolgáltatások ellenértékét átutalás útján vagy paypallal számla ellenében lehetséges teljesíteni.  

IV.2. A megrendelés előző pontban leírtak szerinti visszaigazolását követően az üzemeltető közvetlenül is felveszi Megrendelővel a kapcsolatot. Amennyiben minden részletkérdést letisztáztak az üzemeltető kiállítja a szolgáltatásról/grafikai sablonról a megfelelő számlát, melyet megküld az Megrendelő részére. A számlát Üzemeltető elektronikus formában állítja ki és küldi meg a Megrendelő részére.

IV.3. A számlát banki átutalással vagy Paypallal lehet teljesíteni a számla kézhezvételét követ 8 napon belül. Átutalás esetén az alábbi bankszámlaszámra kell teljesíteni: 11710088-21457191 (OTP Bank) a közlemény rovatban a megrendelés számát feltüntetve a szolgáltatás ellenértékét előre kell rendezni. Paypal esetén a szolgáltatás ellenértékét előre kell teljesíteni a paypal@webesports.hu elektronikus címre.

Abban az esetben, ha Megrendelő a számla ellenértékét annak kézhezvételét követő 8 napon belül nem egyenlíti ki, jelen szerződés – kivéve, ha a felek eltérően nem állapodnak meg - minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik, ebből fakadóan sem Üzemeltető, sem pedig Megrendelőt nem terhelik jogok vagy kötelezettségek jelen szerződés vonatkozásában.

IV.4. A szolgáltatás díjának beérkezését követően az Üzemeltető 48 órán belül aktiválja a szolgáltatást.

IV.5. Grafikai sablon vásárlása esetén további fizetési kötelezettsége Megrendelőnek nincs.

IV.6. Weboldal bérlés esetén a megrendelésben leadott és visszaigazolt szolgáltatási díjat kell megfizetnie havi rendszerességgel, az Üzemeltetőtől kapott számla alapján az ott megadott határidőre, mindaddig, amíg a szolgáltatást meg nem szünteti jelen ÁSZF VII. pontjában foglaltak szerint.

IV.7. Üzemeltető jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben Megrendelő, a kiállított számla ellenértékének megfizetésével késedelembe esik. Abban az esetben, ha a késedelem meghaladja a 30 napot Üzemeltető jogosult a szolgáltatást azonnali hatállyal felmondani.  

V. Teljesítés

V.1. Grafikai sablonok

Grafikai sablonok esetén az előző pontokban részletezetteknek megfelelő megrendelést és fizetést követően Üzemeltető a grafikai sablonokat tömörített (zip fájl) formátumban bocsájtja a Megrendelő rendelkezésére. A fájlok kitömörítés után Adobe Photoshoppal illetőleg formátumtól függően Adobe Xd vagy Adobe Illustrator programmal olvashatóak. A grafikai sablonok beépítésére, testreszabására, implementálására a szolgáltatás nem terjed ki, arra külön megállapodás és külön díj fizetése esetén van lehetőség.

V.2. Weboldal bérlés

Weboldal bérlés esetén Üzemeltető az előző pontokban részletezetteknek megfelelő megrendelést és fizetést követő 48 órán belül aktiválja a weboldalt és ahhoz hozzáférési jogosultságokat és információkat ad Megrendelő részére. A szolgáltatási időszak az aktiválástól kezdődik, tehát a tényleges hozzáférési lehetőség időpontjától. A bérelt weboldal rendszer az Üzemeltető tulajdona, és csak és kizárólag az Üzemeltető szerverén lehet üzemeltetni, felhasználni. Tilos a Megrendelőnek azt más szerverre átvinni, vagy a weboldal rendszert sajátjaként feltüntetni.

A szolgáltatás biztosítása során a Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető az általa kezelt adatokhoz, és a Megrendelő által elhelyezett tartalmakhoz hozzáférjen, azokat megismerheti. Az Üzemeltető ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozza fel, saját céljaira nem használja, harmadik fél számára nem adja ki és az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezeli. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Adatkezelőként jár el és adatot kíván továbbítani Üzemeltető felé, arra csak akkor van lehetősége, ha azt előzetesen jelzi Üzemeltetőnek és Adatfeldolgozói szerződést köt Üzemeltetővel.

Az üzemeltető önálló domain regisztrálását nem végzi. Amennyiben Megrendelő önálló domain nevet kíván használni azt az Üzemeltető utasításai szerint kell átirányítania. Üzemeltető csak aldomain bérlés lehetőségét biztosítja külön díj nélkül.

A szolgáltatási időszak kezdetétől a Megrendelő a weboldalt a mindenkor hatályos jogszabályoknak és jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően korlátozásmentesen használhatja, mindaddig, amíg a szolgáltatás fenn áll.

Üzemeltető kizárja felelősségét a közzétett tartalmak és a weboldalra regisztráló személyek bármilyen tevékenységéért, valamint bármilyen harmadik személy által megadott adatnak a Megrendelő nem megfelelő eljárása miatti elvesztése, rongálódása, törlése vagy illetéktelen személyek kezébe kerülése miatt. Abban az esetben, ha a Megrendelő az adatkezelése során a fentiekhez hasonló sérülést észlel, köteles haladéktalanul értesíteni az Üzemeltetőt. Ennek elmaradása esetén az ebből eredő károkért szintén nem tehető felelőssé az Üzemeltető.

Minden közzétett tartalomért és minden regisztrált, vagy nem regisztrált személy tevékenységéért kizárólag a Megrendelő tartozik felelősséggel. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a jogszabályoknak, vagy jelen ÁSZF-nek nem megfelelő tartalmat vagy tevékenységet észlel, az adott weboldal működését minden további jognyilatkozat nélkül felfüggessze és a felfüggesztés okáról a Megrendelőt tájékoztassa.

Megrendelő köteles a weboldal tartalmáról rendszeres időközönként biztonsági mentést készíteni. Ezt bejelentkezve a saját oldalon a General Settings azaz Általános beállításoknál a Database backup azaz Adatbázis biztonsági mentés szekcióban a Create and download backup azaz Biztonsági mentés készítés és letöltés gombra kattintva tud készíteni.

Üzemeltető fenntartja a jogot az árak változtatására. Ebben az esetben köteles az árváltoztatás előtt a Megrendelőt értesíteni akár, e-mail útján is. Az értesítést követően Megrendelőnek 15 napja van arra, hogy a szolgáltatás és jelen szerződést felmondja. Amennyiben a Megrendelő az értesítés átvételét követő 15 napon belül nem tiltakozik a díjak módosítása ellen Üzemeltető jogosult a megváltozott díjak szerint tovább folytatni a szolgáltatást.

Üzemeltető jogosult az oldalon saját logóját és nevét a láblécben megjeleníteni.

VI. Üzemeltető rendelkezésre állása, hibabejelentés

VI. 1. Grafikai sablonok

A grafikai sablonok megvásárlása esetén Üzemeltető nem biztosít rendelkezésre állást, sem pedig támogatást. A grafikai sablonok feltelepítése, beillesztése, implementálása csak és kizárólag a Megrendelő felelőssége.

Üzemeltető a grafikai sablonok tekintetében arra vállal szavatosságot, hogy a sablon, a webesports.hu oldalon megrendelt kiválasztott design-nak megfelelő, és az ott meghatározott sablonelemeket tartalmazza annak átadása pillanatában, felhasználásra kész állapotban. A sablon átírása, szétbontása esetén szavatosság jogcímén az Üzemeltető helyreállításra nem kötelezhető.

VI.2. Weboldal bérlés

Az Üzemeltető a weboldal rendelkezésre állását a szolgáltatási időszak teljes tartamára 98%-os rendelkezésre állással biztosítja. A tervezett karbantartásokról az Üzemeltető előre értesíti a Megrendelőt. Ennek elmaradásából fakadó károkért az Üzemeltetőt terheli felelősség. Az esetleges nem tervezett és az Üzemeltetőnek nem felróható karbantartásokért, vagy az Üzemeltető tárhelyszolgáltatója által végzett nem ütemezett karbantartásokért az Üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik személyek által kifejlesztett külső alkalmazások (Twitch, youtube) megfelelő működéséért és implementálhatóságáért. Abban az esetben, ha az adott külső alkalmazások tulajdonosa megszünteti az implementálási lehetőséget, vagy azt a jelenlegihez képest jelentősen más módon teszi csak lehetővé, az Üzemeltető ezen harmadik fél által fejlesztett alkalmazások további beépítésére vagy, fenntartására nem kötelezhető.

Üzemeltető rendszeresen végez biztonsági mentést az általa üzemeltetett weboldalakról. Ettől függetlenül a biztonsági mentés kötelezettsége elsősorban a Megrendelőt terheli. A weboldal helyreállítására Üzemeltető csak külön megállapodás alapján, külön díj fizetése esetén köteles.

VI. 3. Hibabejelentés

Jelen pont csak és kizárólag Weboldal bérlés esetén értelmezhető.

Amennyiben a weboldal működése során a szolgáltatási időszak alatt a Megrendelő hibát észlel, a hiba bejelentését az info@webesports.hu e-mail címre teheti meg. A hiba megküldését követően Üzemeltető a hibát 48 órán belül megkezdi feldolgozni, és a hiba sürgősségétől és súlyától függően a lehető leghamarabb kijavítja azt.

Üzemeltető nem kötelezhető az általa vagy a Megrendelő által telepített, harmadik személyek által kifejlesztett alkalmazások kijavítására.

Üzemeltető rögzíti, hogy a weboldalak csak a legfrissebb böngészőkön működnek, ezért a nem a legfrissebb böngészőkön történő esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

VII. Szolgáltatás Megszűnése

Jelen pont kizárólag a Weboldal bérlés esetén értelmezhető.

A weboldal bérlés szolgáltatást Megrendelő és Üzemeltető is bármikor, indokolás nélkül felmondhatja az adott szolgáltatási időszak végére. Ebben az esetben további díj fizetésére nem köteles.

Üzemeltető a szolgáltatást csak jelen ÁSZF IV.7. pontjában rögzített esetben mondhatja fel azonnali hatállyal.

Megrendelő a szolgáltatás azonnali hatályú felmondására csak 15 napot meghaladó mértékű szolgáltatás kiesés esetén jogosult.

VIII. Adatvédelmi Szabályzat

A Webesports használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Üzemeltető bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. A megadott adatokat csak a Megrendelő tájékoztatásához, a számlázáshoz, illetve a folyamatos kommunikációhoz használja fel kizárólag az Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint. Az adatokat a felek közti jogügylet végéig tárolja Üzemeltető.

Megrendelő adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti.

Az Adatvédelmi szabályzat az alábbi linken érhető el: https://webesports.hu/adatvedelmi-szabalyzat

IX. Záró rendelkezés

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései, valamint a vonatkozó Európai Uniós rendeletek (így különösen, de nem kizárólagosan GDPR) az irányadók.

Közzététel időpontja: 2020. július 03

Jelen ÁSZF innen tölthető le: https://webesports.hu/downloads/aszf.pdf


Janes Zsolt egyéni vállalkozó
webesports.hu

Küldj üzenetet nekünk